Logistik

Vi har många års erfarenhet av att jobba med EDI direkt mot våra kunder.

Vid inleveranser av ankommande gods märker vi varje pall med ett unikt kolli-id. Detta ger oss förutsättning att arbeta med FIFO.

Ett helautomatiskt ban- och buffertsystem förser vår lackeringsanläggning med gods. Bansystemet har en väl tilltagen buffertkapacitet på över ett dygns produktion.

Efter lackering har vi ytterligare ett helautomatiskt ban- och bandningssystem med mängder av funktioner. Bland annat automatscanning och kvalitetssäkring.

Vid stora och frekventa volymer finns möjligheter att direktleverera via EDI.