Kvalitet och Miljö

Varje kund ska alltid kunna förvänta sig god kvalitet och minsta möjliga resurs- och miljöpåverkan vid användning av våra tjänster. Detta säkerställs genom ett väl utvecklat kvalitets- och miljöarbete, där varje medarbetare tar ansvar för sin del av verksamheten.

Vi är Volvo och Scania godkända och våra processer med korrosionsskydd som zink-mangan/ED och zink-mangan/ED/pulver kräver ett konstant pådrivande arbete. Vi investerar i framtiden och är ISO-9001 och ISO-14001 certifierade.

Vår kunskap och våra helhetslösningar gör oss idag till en av de mest respekterade leverantörerna av ytbehandling där miljö-, kvalitet- och hållbarhetsarbetet är de strategier som leder oss framåt.